Opiekę impresaryjną nad zespołem sprawujeSzósty Impresariat
Grzegorz Szwałek

Mobil +48 601 56 24 34

e-mail: manager@zespolrazdwatrzy.pl

PLAKAT

RIDER (ELEKTRCZNO-AKUSTYCZNY) - Raz.Dwa.Trzy